สธ.เผยข่าวดี!!”หนู”รับวัคซีนกระตุ้น ภูมิคุ้มกันโควิดได้

กรมวิทยฯ เผยข่าวดี “หนู”รับวัคซีนจากจุฬา ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด-19 ได้ดี เดินหน้าทดสอบซ้ำหลายแบบ ก่อนทดสอบในสัตว์ใหญ่ต่อไป

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่พัฒนาโดยคนไทย ว่า ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยทั่วโลกกำลังเร่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อนำไปสู่การใช้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับประเทศไทยซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไทยก็ได้มีความร่วมมือกันในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งนี้ความคืบหน้าล่าสุดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ได้พัฒนาวัคซีนต้นแบบ ซึ่งได้ฉีดให้กับหนูทดลองไปแล้ว และส่งตัวอย่างเลือดมาตรวจหาภูมิคุ้มกันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลออกมาแล้วพบว่ามีหนูมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งจากนี้ทางจุฬาฯ จะมีการทดลองให้วัคซีนในหลายๆ รูปแบบกับหนูทดลอง เช่น ให้ 1 เข็ม 2 เข็ม เปรียบเทียบกันเพื่อหาระดับภูมิคุ้มกันอีกครั้ง หากได้ผลดีก็จะให้วัคซีนในสัตว์ทดลองที่มีขนาดใหญ่ เช่น ลิง และถ้าได้ผลดีถึงจะมีการทดลองในมนุษย์ เพื่อหาว่าสามารถป้องกันโรคโควิด -19 ได้จริงหรือไม่

“ถึงแม้ว่าการพัฒนาของเราอาจจะยังไม่ทันกับหลายประเทศ แต่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราต้องพยายามพัฒนา ซึ่งหวังว่าจะประสบความสำเร็จต่อไป ตอนนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีเป็นก้อนเล็กๆ และเชื่อว่าเราจะสามารถพัฒนาวัคซีนให้สำเร็จได้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ไทยมีศักยภาพในการต่อสู้กับโรคโควิด-19ได้”อธิบดีกรมวิทยฯ กล่าว….


ที่มา : ข่าวเดลินิวส์ 6 พฤษภาคม 2563 | เว็บไซต์ : https://www.dailynews.co.th/politics/773006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *