กฟผ.เคาะแล้ว! มาตรการช่วยค่าไฟฟ้า มีผล 3 เดือน

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความระบุว่า..

เคาะแล้ว! มาตรการช่วยค่าไฟฟ้า

มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์*
ใช้ไฟฟ้าฟรี

มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ ขึ้นไป** จะคำนวณค่าไฟฟ้าจากฐานการใช้ไฟฟ้าเดือน ก.พ. 63 โดยแบ่งเป็น 3 กรณี

1. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย : ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้าฟรี
เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย เดือน มี.ค. ใช้ไฟฟ้า 700 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 400 หน่วย
2.ใช้ไฟฟ้า 801 – 3,000 หน่วย :จ่ายเท่าเดือน ก.พ. + ส่วนต่างที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. ได้ส่วนลด 50%
เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย เดือน มี.ค. ใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 700 หน่วย
3.ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3,000 หน่วย : จ่ายเท่าเดือนกุมภาพันธ์ + ส่วนต่างที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. ได้ส่วนลด 30%
เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วย เดือน มี.ค. ใช้ไฟฟ้า 3,500 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 2,750 หน่วย

มาตรการนี้มีผล 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค. – พ.ค. 2563 สำหรับครัวเรือนที่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าไปแล้ว จะมีการหักคืนค่าไฟฟ้าในรอบบิลต่อๆ ไป

อย่างไรก็ตาม กฟผ. ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าระมัดระวัง เนื่องจากในครัวเรือนที่ติดมิเตอร์ 5 แอมป์นั้น หากใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่มากเกินไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น การเกิดอัคคีภัยได้

#หมายเหตุ
*ผู้ใช้มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ คือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1 ของ กฟน. และ ประเภท 1.1.1 ของ กฟภ.
**ผู้ใช้มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ขึ้นไป คือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.2 ของ กฟน. และ ประเภท 1.1.2 ของ กฟภ.

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าว่า ตนเองอยู่ประเภทไหน


ที่มา : สยามรัฐออนไลน์  23 เมษายน 2563 | เว็บไซต์ : https://siamrath.co.th/n/149665

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *